ccc

QUE FEM - ACTIVITATS

  • Representativitat i presència institucional a través de la Comissió de Tuteles i Taula Tècnica de Tuteles del Dept. de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
  • Actes formatius de caràcter temàtic adreçat a professionals del sector de serveis socials, representants de les entitats tutelars i voluntaris.
  • Reunions periòdiques amb les altres coordinadores del sector.
  • Potenciar la visibilitat i treball de les entitats tutelars.
  • Donar visibilitat a les persones protegides mitjançant les figures jurídiques de protecció regulades per la llei.
  • Compartir experiències amb les altres entitats tutelars i generar coneixement de contingut jurídic i psicopedagògic. 
ccc