ccc

ENTITATS SÒCIES

Entitats tutelars:

Les Entitats Tutelars són un servei adreçat a cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i gent gran que hagin estat incapacitades judicialment i en els termes que estableixi la resolució judicial d’incapacitació corresponent.

Així, aquest servei s’orienta a vetllar pels seus destinataris, amb la finalitat de possibilitar el seu desenvolupament integral, la seva autonomia personal i la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social; desenvolupant per a això actuacions de suport en les àrees social, econòmica i jurídica, adreçades a procurar-los els suports humans, personals, afectius i relacionals que necessita, vetllar per ell, representar-lo i exercir tots els seus drets, i administrar-li els seus béns, d’acord amb l’encàrrec fet per l’autoritat judicial competent.

Les entitats tutelars atenen:
 

  • Gent gran. Persones a partir dels 65 anys i menys de 65 anys amb malalties neurodegeneratives, incapacitades legalment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.
  • Discapacitat intel·lectual. Persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual incapacitades legalment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.
  • Malaltia mental. Persones majors de 18 anys amb malaltia mental incapacitades legalment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.
cccccccccc