cccc

DOCUMENTS

Normativa i documents:

 Ley 40 2007 asimilación 65 discapacidad
 Llei 4 2008, de 24, d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya
 LLEI 7 2012 MODIFICACIÓ LLIBRE TERCER DE CATALUNYA
 Llei Llibre II Codi Civil de Catalunya BOPC 100729
 Llei de dependencia
 CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 2010 - 2011
 Convención NNUU 2006 discapacidad
 INDICADORS DE QUALITAT 2006
 MEMÒRIA UNITAT TUTELES 2009
 MEMÒRIA UNITAT TUTELES 2010
 MEMÒRIA UNITAT TUTELES 2011
 MEMÒRIA UNITAT TUTELES 2012
 PROTOCOL DE CRIBATGE
 PROTOCOL MILLORA COORDINACIÓ EETT I PRESTADORES DE SERVEIS

Documents propis:

 Diari de Sessions - Comissió Benestar 090505
 Diari de Sessions - Comissió Justicia 090625
 Estatuts 2011 - ADAPTATS LLEI 4 2008

Memòries activitats:

 memòria coordinadora  2008
 memòria coordinadora  2009
 memòria coordinadora  2010
 memòria coordinadora  2011
 memòria coordinadora  2012
 memòria coordinadora  2013