cccc

QUI SOM

L’associació coordinadora Catalana d’Entitats tutelars (Coordinadora Tutelar) és una Associació d’entitats dedicades a la tutela i a l’atenció de les persones incapacitades a través de les diverses institucions tutelars que legalment estan establertes. L’Associació és una entitat de caràcter voluntari, sense cap afany de lucre.

L’associació té com a finalitat aconseguir la coordinació de les entitats que es dediquen a la tutela de les persones incapacitades per tal de millorar l’atenció dels tutelats i la defensa dels seus drets mitjançant la coordinació de tots els esforços que es desenvolupin en aquest camp.

ccc ccc
 

Estructura organitzativa